Back to overview

Wanneer Google de banken opeet

[Dutch] In dit artikel antwoordt Louis van PlayCo op een blogpost van Tom De Bruyne, oprichter en mastermind van SUE Amsterdam. In het artikel denkt Tom na over wat er zal gebeuren in de bankwereld als de grote tech spelers Google, Amazon en Facebook de financiële wereld betreden.

Hey Tom,

Ik las je artikel ‘Wanneer Google de banken opeet’. Daarin leg je bloot dat de banksector nu vooral bezig is met incrementele innovatie, iets dat bestaat verbeteren. Maar dat Google de banken waarschijnlijk zal beconcurreren met disruptieve innovatie, iets dat bestaat helemaal anders invullen. Je maakt het punt die disruptieve innovatie zal komen van Google en co omdat ze heel goed weten hoe ze het gedrag van mensen zullen kunnen beïnvloeden.

Ik volg je redenering helemaal. Alleen denk ik dat ze niet radicaal genoeg is voorgesteld. 
De disruptieve innovatie zal niet per se gebeuren op het gedrag in de financiële sector, maar hoe we de consument zijn gedrag kunnen beïnvloeden buiten de financiële sector.

Het voorbeeld dat je geeft over Alexa die voorstelt om maandelijks een stuk loon apart te zetten om aan je pensioen te bouwen vind ik geen treffende illustratie. Om twee redenen:

Reden 1

Het voorbeeld zou vandaag al kunnen worden ingevuld door een fintech startup en valt eerder onder de categorie incrementele innovatie. Waarom? Omdat ze vertrekt vanuit een typische bankvraag: ‘Zal ik mijn pensioendoel halen?’.

Een pensioendoel is een mechanisme dat bedacht is door de bankensector om mensen naar hun producten te leiden. Startups zoals Nutmeg, Betterment en 100-den anderen zijn dat probleem al -incrementeel- aan het oplossen.

Reden 2

De sterkte van Google, Amazon en Facebook ligt niet in wat ze doen met je financiële gegevens, maar hoe ze die kennis zullen combineren met wat ze ook over je weten als je niet met je geld bezig bent.

Een poging om disruptieve innovatie met een ander voorbeeld te illustreren:

Ik heb een bankrekening bij Amazon. 

Als Amazon merkt dat mijn maandloon begint te slinken, verschuiven ze hun marketinginspanningen en zorgen ze dat ik vooral kleinere, goedkopere of afgeprijsde producten te zien krijg.

Amazon merkt ook op wanneer mijn loon is gestort, dat is het moment dat Amazon dat ene dure product, dat ik al 5 keer heb bekeken en vergeleken, opnieuw onder mijn neus schuift. En misschien zal Amazon op basis van mijn financiële historiek voorstellen om dat product niet in 1 keer, maar in 5 keer af te betalen. En dat bedrag gedeeld door 5 is gebaseerd op hoeveel ik gemiddeld uitgeef per maand. En misschien zal Amazon aan je buurman die datzelfde product wil, maar minder verdient voorstellen om dat in 8 keer af te betalen.

En Amazon zal slimmer worden. Misschien zullen algoritmes van Amazon berekenen hoe ze je uitgaves maximaal kunnen spreiden doorheen de maand zodat je gewoon blijft spenderen. En natuurlijk, dat je zoveel mogelijk uitgeeft bij Amazon in plaats van een concurrent.

Er zullen klappen uitgedeeld worden, er zullen battles gevochten en ik ben het eens dat de strijd niet op het terrein van de banken zal uitgevochten worden.

Groeten,

Louis
Head of Strategy bij PlayCo

image credits: https://www.behance.net/gallery/55664029/Google-Bank-Application-Concept

Back to overview